Per què Oligami?

Autenticitat, qualitat i proximitat.

Ens entreguem al llarg de tot el procés a la cura de les olives i de les oliveres. Estimem els arbres i les olives. No utilitzem productes químics de síntensi.

Collim les olives en verd. El mateix dia de la recol·lecció, les portem al molí i les premsem en fred, amb una sola premsada.

Oligami és el fruit exquisit que resulta d’aquest procés.